รายการวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว24/06/2021
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าชั่วคราว(รายวัน)24/05/2021
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)21/01/2021
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)18/01/2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)30/12/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว28/12/2020
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)09/12/2020
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)05/11/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว02/11/2020


รายการประกาศวันที่
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 14 items in 2 pages
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 14/05/2021
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ให้โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256414/05/2021
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์) จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบปร05/05/2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ให้โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256407/04/2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์) จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบปร07/04/2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256407/04/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/02/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256408/02/2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 6/256309/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 5/256313/07/2020


 
 

เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลดอนเจดีย์

ตารางการให้บริการ


ข้อมูลโรคต่างๆ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
 โรคมะเร็ง  กระดูกและข้อ โรคอ้วน โรคหอบหืด