รายการประกาศวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 6/256309/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 5/256313/07/2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 4/256326/06/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับเขต 10% เลขที่ 1/256327/05/2020
2.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับหน่วยบริการ 70% เลขที่ 2/256315/05/2020
1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับหน่วยบริการ 70% เลขที่ 1/256317/04/2020


 
 

เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลดอนเจดีย์

ตารางการให้บริการ


ข้อมูลโรคต่างๆ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
 โรคมะเร็ง  กระดูกและข้อ โรคอ้วน โรคหอบหืด