รายการวันที่
No records to display.


รายการประกาศวันที่
Data pager
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 23 items in 3 pages
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30/08/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับห้องคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์16/08/2022
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511/08/2022
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์21/07/2022
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11/07/2022
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02/07/2022
จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารพักพยาบาล24/06/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปีบปรุงตกแต่งอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน01/02/2022
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 14/05/2021
 
 

เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลดอนเจดีย์

ตารางการให้บริการ


ข้อมูลโรคต่างๆ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
 โรคมะเร็ง  กระดูกและข้อ โรคอ้วน โรคหอบหืด