รายการข่าววันที่
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 16 items in 2 pages
บัญชีรายการยา ปี 256701/04/2024
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)19/03/2024
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1/256619/03/2024
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ 3/256619/03/2024
ประกาศโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 256719/03/2024
ประกาศเจตนารณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗03/01/2024
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗03/01/2024
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต03/01/2024
เผยแพร่รายงานงบการเงิน ปี ๒๕๖๖23/12/2023
นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย์20/12/2023

รายการวันที่
No records to display.


รายการประกาศวันที่
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 52 items in 6 pages
ประกวดราคาซื้อครุภัณณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทคอนิกส์21/03/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗19/03/2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/08/2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์28/06/2023
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13/06/2023
ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย06/06/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/04/2023
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18/04/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง05/04/2023


 
 

เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลดอนเจดีย์

ตารางการให้บริการ


ข้อมูลโรคต่างๆ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
 โรคมะเร็ง  กระดูกและข้อ โรคอ้วน โรคหอบหืด